ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2534 - 2543

 

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2544- 2549

 

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2550 - 2558

 

ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2558 - 2562

 

 

ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน


แผ่นป้ายบอกชื่อโรงเรียน     แสดงถึงพื้นฐานอันอ่อนโยน
คบเพลิง         ความสว่างแห่งปัญญา 
รัศมีบนคบเพลิง        ความเจริญ  งอกงาม