โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน  จำนวน  3 หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน 5 หลัง  ส้วม 4 หลัง สนามฟุตบอล  1 สนาม  สนามบาสเกตบอล  1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม