โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.97 KB
ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อนักเรียนติด (0 , ร, มส, มผ,)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.45 KB
การขอเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.45 KB
เกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.54 KB