โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัด ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.78 KB 136
power point ม,2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 56
การขอเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.97 KB 70
เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.21 KB 100
เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 82
เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.7 KB 111
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 77
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 79
ใบความรู้ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 972
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.51 KB 277
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 14056
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 346
บทเรียนไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 46786