โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์
กีฬา" 8 ห่วง สานสัมพันธ์" ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม เป็นกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่าง
8 โรงเรียน มีดังนี้. 1.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร. 2.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม. 3.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 4.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม. 5.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา. 6.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์. 7.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 8.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม.
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,14:56   อ่าน 495 ครั้ง