ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
แจ้งผลการประกวดจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แจ้งผลการประกวดจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรวิทยา เซ็นเตอร์ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
  ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรอทำสัญญา ซึ่งจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมได้รับการอนุมัติงบประมาณเท่านั้น โดยโรงเรียนจะแจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญาภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,14:33   อ่าน 3490 ครั้ง