โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าทำงานอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 9) 15 พ.ย. 61
การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 17 พ.ค. 61
กีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์ (อ่าน 336) 26 ม.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 308) 31 ส.ค. 60
บันทึกข้อความส่งรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 283) 31 ส.ค. 60
พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560 (อ่าน 358) 16 พ.ค. 60
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 371) 04 มี.ค. 60
บันทึกข้อความส่งผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2559 (อ่าน 274) 04 มี.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม (อ่าน 253) 04 มี.ค. 60
คณะนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 328) 09 ก.พ. 60
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 297) 09 ธ.ค. 59
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" (อ่าน 330) 08 พ.ย. 59
จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 328) 31 ต.ค. 59
กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 463) 25 ส.ค. 59
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปี 2559 (อ่าน 360) 25 ส.ค. 59
คณะนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 396) 25 ส.ค. 59
ประเมิน ITA (อ่าน 369) 26 ก.ค. 59
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 389) 26 ก.ค. 59
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 339) 07 ก.ค. 59
รณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" (อ่าน 446) 07 ก.ค. 59
หน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่จาก"โรงพยาบาลโพนทอง" (อ่าน 519) 23 มิ.ย. 59
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี (อ่าน 439) 09 มิ.ย. 59
ประฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2559 (อ่าน 395) 13 พ.ค. 59
รุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง (อ่าน 458) 25 ก.พ. 59
ร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559" (อ่าน 453) 18 ม.ค. 59
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 447) 06 ม.ค. 59
"เลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการ" ณ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม (อ่าน 510) 05 ม.ค. 59
"เลี้ยงรับผู้อำนวยการคนใหม่" ณ โรงเรียนเสลภูมิ (อ่าน 443) 05 ม.ค. 59
กีฬา" 8 ห่วง สานสัมพันธ์" ณ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา (อ่าน 433) 17 ธ.ค. 58
กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ"BILE FOR DAD ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 470) 15 ธ.ค. 58
กิจกรรม"วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558" ณ เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (อ่าน 489) 15 ธ.ค. 58
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม"จัดสอบธรรมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 493) 15 ธ.ค. 58
กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ"BIKE FOR DAD ประจำปี 2558 ณ เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (อ่าน 453) 15 ธ.ค. 58
การจัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 498) 13 มี.ค. 58
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมจัดงาน open house (อ่าน 515) 13 มี.ค. 58
งานคืนสู่เย้า ศิษย์เก่าลูกฟ้าแดง (อ่าน 544) 13 มี.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม (อ่าน 557) 16 ก.พ. 58
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 915) 28 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 (อ่าน 721) 18 มี.ค. 57
ม่วงมิตรเกมส์ 2556 (อ่าน 717) 13 ธ.ค. 56