ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (อ่าน 3263) 09 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3232) 27 ต.ค. 63
แจ้งผลการประกวดจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3491) 27 ก.พ. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (อ่าน 3529) 05 ก.พ. 63