โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ฐานข้อมูลพรรณไม้ เต็ม สมิตินันท์ (อ่าน 1019) 29 ส.ค. 56
ฐานข้อมูลพรรณไม้ อพ.สธ. (อ่าน 982) 29 ส.ค. 56
ฐานข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้องค์การสวนพฤษศาสตร์ (อ่าน 1189) 29 ส.ค. 56