ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบบทดสอบโปรแกรมนำเสนอ
โพสโดย
ศิษย์รุ่น8
ข้อที่ 1)ส่วนประกอบของโปรแกรม microslft PowerPoint 2010
Microslft PowerPoint
Multimacro Authoware
Multimedia Toolbook
ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่ 2)ไฟล์โปรแกรม PowerPoint 2010 มีนามสกุลใด
.docx
.exlx
.pptx
.mdbx
 
ข้อที่ 3) กาสั่งพิมพ์ด้วยปุ่ม Ctrl+P มีข้อแตกต่างจากการสั่งพิมพ์ด้วยคำสั่ง print อย่างไร
ไม่มีข้อแตกต่าง
ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ได้
ไม่สามารถเลือกหน้าที่จะพิมพ์ได้
ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อที่ 4)ขนาดมาตรฐานแรกเริ่มของสไลด์ 1 แผ่น เท่ากับขนาดใด
9*7.5 นิ้ว แนวนอน
9*8 นิ้ว แนวนอน
10*7.5 นิ้ว แนวนอน
10*8 นิ้ว แนวนอน
 
ข้อที่ 5)รูปแบบของสไลด์ทมี่ชื่อว่า Orhamization chart
กราฟ
แผนผังองค์กร
คอลัมน์
ตาราง
 
ข้อที่ 6)ข้อใดคือการปิด Presentation
file + close
ปุ๋ม close
Alt + F4
ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่ 7)ข้อใดคือการออกจากโปรแกรม
file + Exit
ปุ๋ม close
Alt + F4
ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่ 8)แถบเครื่องมือกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งวาดรูปคือแถบเครื่องมือกลุ่มใด
Standard Toolbar
formatting Toolbar
drawing toolber
reviewing toolber
 
ข้อที่ 9)ข้อใดใช้ตัวอักษรแบบ kodchiang UPC
บูโดกัน
บูโดกัน
บูโดกัน
บูโดกัน
 
ข้อที่ 10)ไอคอน Left Alignment ใช้ทำอะไร
จัดข้อความชิดซ้าย
จัดข้อความชิดขวา
จัดข้อความกึ่งกลาง
จัดข้อความซิดซ้าย – ชิดขวา
ข้อที่1 1)ถ้าต้องการให้ฉากหลังทุกแผ่นเหมือนกันทั้งหมดต้องใช้คำสั่งใด
เหมือนกันทั้งหมด
ใช้กับทั้งหมด
ทุกแผ่นเหมือนกัน
ใช้กับแผ่นนี้
 
ข้อที่ 12)การสร้างสไลด์แบบใดจะได้แผ่นสไลด์ไม่มีพื้นหลังให้เป็นเพียงสีขาวเท่านั้น
แม่แบบ
แบบอื่นๆ
ตัวช่วยสร้าง
งานนำเสนอเปล่า
 
ข้อที่ 13)บุลเล็ตหมายถึงการกระทำในลักษณะใด
ให้ตัวอักษรมีเส้นใต้
ให้ตัวอักษรตักแรกใหญ่
ใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
ใส่สัญลักษณ์หลังหัวข้อ
 
ข้อที่ 14)แป้นใดคือแป้นที่ใช้ลบเท็กซ์บ็อกซ์
End
Down
Insert
Delete
 
ข้อที่ 15)แบบอักษรที่พิมพ์ภาษาไทยมาตรฐานได้ให้สังเกตจากคำใด
ลงท้ายด้วย UPC
อะไรก็ได้
ต้องขึ้นด้วย MS เสมอ
ต้องมีคำว่า Thai ทุกรูปแบบ
 
ข้อที่ 16)แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Alt
Ctrl
Tab
~
 
ข้อที่1 7)ข้อความศิลป์จัดอยู่ในแถบเครื่องมือย่อยแถบใด
สมการ
กราฟ
รูปวาด
ตารางงาน
 
ข้อที่1 8)การปรับเปลี่ยนฉากหลังเลื่อกคำสั่งใด
พื้นหลัง
ใส่รูปหลัง
พื้นสี
ใส่สีพื้นหลัง
 
ข้อที่ 19)การปิดแฟ้มแตกต่างจากการปิดโปรแกรมอย่างไร
เมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมจะปิดด้วย
ไม่มีข้อแตกต่าง
ออกจากโปรแกรมแล้วข้อมูลยังอยู่
เมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมยังไม่ปิด
 
ข้อที่ 20)โปรแกรม powerpoint เป็นโปรแกรมประเภทใด
นำเสนองาน
พิมพ์เอกสาร
คำนวณ
ฐานข้อมูล
ข้อที่ 21)ข้อใดคือการสร้างสไลด์จากแม่แบบของ powerpoint 2010
Blank Prescntation
Desing Template
AutoContent Wizard
Existing Prescntaion
 
ข้อที่2 2)ข้อใดคือการสร้างสไลด์จากแม่แบบของ PowerPoint ที่มีการออกแบบพื้นสไลด์ด้วยลวดลายต่างๆตลอดจนแบบอักษร
Blank Prescntation
Desing Template
AutoContent Wizard
Existing Prescntaion
 
ข้อที่2 3)การสร้างชุดสไลด์อย่างมืออาชีพจะสร้างด้วยวิธีการใด
From desing template
From AutoContent Wizard
From existing Presentaion
From balnk Presentation
 
ข้อที่ 24)ข้อใดคือขนาดสไลด์ควรกดปุ่มได้บ้าง
Letter
LedgerPaper
Banner
On-Screen Show
 
ข้อที่2 5)ถ้าต้องการเพิ่มสไลด์ควรกดปุ่มได้บ้าง
Ctrl + C
Shift + V
Shift + A
Ctrl + M
 
ข้อที่2 6)การเลือกหมวดของสไลด์ เพื่อนำเสนอทั่วๆ ไป เช่น การสอน การระดมสมอง ต้องเลือกปุ่มใด
ปุ่ม corporate
ปุ่ม projects
ปุ่ม general
ปุ่ม sales/marketing
 
ข้อที่ 27)การสร้างสไลด์ควรมีสไลด์ยาวไม่เกินกี่สไลด์
8-10 สไลด์
10-15 สไลด์
15 - 20 สไลด์
6 - 12 สไลด์
 
ข้อที่ 28)ข้อใดคือการขอความช่วยหลือ
เมนู Help
ไอคอน ?
ปุ่ม F1
ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่2 9)ถ้าต้องการจจัดเก็บ Presentaion ต้องใช้คำสั่งจากเมนูใด
file
edit
view
lnsest
 
ข้อที่ 30)ถ้าต้องการเรียกแถบเครื่องมือต้องใช้คำสั่งเมนูใด
file
edit
view
lnsest
ข้อที่ 31)การใส่ข้อความในสไลด์วิธีใด เป็นการใช้เพื่อเพิ่มข้อความนอกเหนือจากตัวยึดที่มีให้ในแต่ละสไลด์
ใส่ตัวยึด (Placeholder)
ใส่ในกล่องข้อความ (Textbox)
ใส่ใน( WordArt)
ใส่ในรูปแบบอัตโนมัติ (AutoShape)
 
ข้อที่32)ไอคอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร
การเลือกข้อความเฉพาะส่วน
เลือกข้อความทั้งสไลด์
การเลือกรายการย่อย
การยกเลิกข้อความที่เลือกไว้
 
ข้อที่3 3)คำสั่งใดที่ทำหน้าที่ปรับขนาดของอักษรให้เล็กลงจนพอดีกับขอบ
Control AutoCorrect Options
AutoFit Text to Placeholder
Split text ***ween to Slides
Continue on a New Slide
 
ข้อที่ 34)ปุ่มใดที่ค้นหาคำถัดไป เพื่อข้ามคำในตำแหน่งที่พบนั้นไป
close
replace all
replace
find next
 
ข้อที่ 35)ปุ่มใดที่แทนที่ ถ้าจะแทนคำเก่าที่ตำแหน่งนั้นด้วยคำใหม่
close
replace all
replace
find next
 
ข้อที่3 6)การตกแต่งสไลด์ต่างๆ มีมาตรฐานเดี่ยวกัน เช่นกำหนดฟอนต์ และขนาดของข้อความที่เป็นขนาดของข้อความที่เป็นรายการย่อยครั้งเดียวในสไสลด์ที่เป้นต้นแบบ เป็นต้นแบบใด
Template
Color Schemes
PowerPoint
Master
 
ข้อที่3 7)การตกแต่งสไลด์สำเร็จรูปหรือแม่แบบที่ PowerPoint เตรียมไว้ให้ มีทั้งลวดลาย สี ฟอนต์ และขนาดตัวอักษรช่วยให้การแต่งสไลด์ได้รวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้นเป็นต้นแบบใด
template
color schemes
PowerPoint
Master
 
ข้อที่ 38)Title master เป็นต้นแบบชนิดใด
ต้นแบบภาพนิ่ง
ต้นแบบชื่อเรื่อง
สร้างต้นแบบชื่อเรื่องใหม่
ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย
 
ข้อที่3 9)Slide Master เป็นต้นแบบชนิดใด
ต้นแบบภาพนิ่ง
ต้นแบบชื่อเรื่อง
สร้างต้นแบบชื่อเรื่องใหม่
ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย
 
ข้อที่ 40)คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงลำดับที่ของสไลด์
Update automarically
Slide Number
Footer
Don t show on title slide
ข้อที่ 41)ในการจัดรูปแบบคำสั่งใดเป็นคำสั่งที่มีจัดระห่างด้านซ้ายและขวาของทุกรูปให้เท่ากัน
Align Middle
Distribute Vertically
Distribute Horizontally
Relative to Slide
 
ข้อที่ 42)ในการจัดรูปภาพคำสั่งใดจัดให้ทุกรูปอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างรูปที่อยู่บนสุดและล่างสุด
Align Middle
Distribute Vertically
Distribute Horizontally
Relative to Slide
 
ข้อที่ 43)คำนี้ "AutoShapes" มีหน้าที่ใด
รูปร่างอัตโนมัติ
แทรกภาพคลิปอาร์ต
กล่องข้อความ
แทรกไดอะแกรมหรือแผนผังองค์กร
 
ข้อที่ 44)
ข้อใดไม่ใช่ลูกเล่นของโปรแกรม Power point 2010
การสร้างปุ่มปฏิบัติการบนสไลด์
การใส่เอฟเฟ็คต์เสียงให้สไลด์
การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์
การใส่ทิศทางของการเครื่อนไหวของสไลด์
 
ข้อที่ 45)การกำหนดการเคลื่นไหวด้วยตัวเอง คำสั่งใดเป้นการเลือกช่วงเวลาในการแสดงเพื่อเน้นขณะออบเจ็คต์นั้นแสดงอยู่ในสไลด์แล้ว
Entrance
Emphasis
Exit
More Effect
 
ข้อที่ 46)การกำหนดวิธีการการเริ่มแสดงออบเจ็คต์จากช่อง Start คำสั่งใดให้แสดงออบเจ็คต์นี้หลังจากออบเจคต์ก่อนหน้าแสดงเสร็จ
On Click
With previous
After Previous
Dircetion
 
ข้อที่ 47)ในการกำหนดทิศทางการแสดงออบเจ็คต์จะต้องเลือกในช่องใดของคำสั่ง
Start
Dircetion
Speed
From
 
ข้อที่4 8)การกำหนดลักษณะออบเจ็คต์ที่เพิ่งถูกแสดงว่าจะให้มีลักษณะที่ไม่พร่ามัวจะต้องเลือกคำสั่งใด
More Colors
Don t Dim
Hide After Animation
Hide on next Mouse Click
 
ข้อที่4 9)การกำหนดลักษณะการแสดงข้อความทั้งหมดพร้อมกันทีเดียว คือข้อใด
All att once
By wod
By letter
Delay ***ween letter
 
ข้อที่ 50)การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับรูปร่างที่มีมากับข้อความด้วยจะต้องเลือกคำสั่งใด
All one object
All paragraohs at once
By 1st level paragraphs
Text Animation
ข้อที่ 51)ข้อใดที่เป็นคำสั่งที่ใส่ข้อความที่เป็นส่วนหัวและท้าย
view -->Header and footer
Notes and Handouts
Date and time
Update automaticaly
 
ข้อที่ 52)คำสั่ง Page Number มีหน้าที่อะไร
ปรับปรุงอัตโนมัติ
หัวกระดาษ
หมายเลขหน้า
ท้ายกระดาษ
 
ข้อที่5 3)คำสั่งใดที่กรอกข้อความที่จะให้แสดงบนหัวกระดาษในช่องด้านล่าง
Fixed
Footer
Language
Calendar
 
ข้อที่ 54)คำสั่งใดเป็นขั้นตอนในการบันแบบย่อ
View --> Header and footer
View --> Note Master Layout
Format --> Header and footer
Format --> Note Master Layout
 
ข้อที่ 55)คำสั่งใดที่เป็นการกำหนดรูปของเอกสารประกอบการบรรยาย
View --> Header and footer
View --> Note Master Layout
Format --> Header and footer
Format --> Note Master Layout
 
ข้อที่ 56)คำว่า "width" หมายถึงข้อใด
กำหนดแนวทางการพิมพ์สไลด์
กำหนดแนวการพิมพ์บันทึกย่อและเอกสารประกอบมาบรรยาย
เลือกขนาดที่จะพิมพ์
การเปลี่ยนขนาดและตั้งข้อกำหนดให้กับพื้นที่พิมพ์สไลด์
 
ข้อที่ 57)คำว่า "portrait" หมายถึงข้อใด
กำหนดแนวทางการพิมพ์ของสไลด์
กำหนดแนวทางการพิมพ์บันทึกย่อและเอกสารประกอบการบรรยาย
เลือกขนาดที่พิมพ์
การเปลี่ยนขนาดและตั้งหัวข้อกำหนดให้กับพื้นที่พิมพ์สไลด์
 
ข้อที่ 58)คำ"portralt"
กำหนดแนวทางการพิมพ์ของสไลด์
กำหนดแนวทางการพิมพ์บันทึกย่อและเอกสารประกอบการบรรยาย
เลือกขนาดที่พิมพ์
การเปลี่ยนขนาดและตั้งหัวข้อกำหนดให้กับพื้นที่พิมพ์สไลด์
 
ข้อที่5 9)ถ้าต้องการเลือกสิ่งที่ต้องกาารพิมพ์ให้เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายคือข้อใด
Current Slide
Selection
Handouts
Slides per Page
 
ข้อที่60)ถ้าต้องการเลือกจำนวนสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ใน 1 หน้ากระดาษจะต้องเลือกคำสั่งใด
Current Slide
Selection
Handouts
Slides per Page
 
 
โพสโดย : ศิษย์รุ่น8
IP : 118.174.35.146
โพสเมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2555,10:22 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
pair
ขอดูเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โพสโดย : pair
IP : 49.230.176.71
โพสเมื่อวันที่ : 02 ธ.ค. 2556,15:44 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
กี้
ขอเฉลยค่ะ
โพสโดย : กี้
IP : 27.55.217.169
โพสเมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2556,11:10 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
หวาน
โพสโดย : หวาน
IP : 61.19.69.42
โพสเมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2556,12:02 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
หวาน
เฉลยแบบทดสอบ
โพสโดย : หวาน
IP : 61.19.69.42
โพสเมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2556,11:46 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: