ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปรัชญาพล จำปาลาด
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว admin network/ออกแบบเว็บไซต์และอื่นๆ
เบอร์โทรศัพท์ : 0909691701
อีเมล์ : pratchayapol2543@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,22:57  อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,22:57   อ่าน 12 ครั้ง