ข้อมูลนักเรียน


  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  31
  32
  63
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  36
  25
  61
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  37
  34
  71
  3
  รวมมัธยมต้น
  104
  91
  195
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  15
  17
  32
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  23
  21
  44
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  14
  23
  37
  2
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  52
  61
  113
  0
  รวมทั้งหมด
  156
  152
  308
  7

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565