กิจกรรมแข่งกีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์
โดยจัดแข่งขันขึ้นระหว่าง 8 โรงเรียน ณ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 18 ธันวาคม 2558

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก