พิธีไหว้ครู  พิธีมอบทุนการศึกษา และการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16  มิถุนายน  2559 ณ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม