วันแม่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม วันที่ 11 สิงหาคม 2559 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก