เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสำรอง – สามัญและยุวกาชาด

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ลิงคืด้านล่าง