ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ผอ.เกรียงไกร ป้องศรี ผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ผอ.จงจัด จันทบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.นพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายน ทางโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมิน เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติร่วมประเมินในครั้งนี้ 14 กันยายน 2565

ลิงค์รูปภาพ เพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YZcMz238MePAzZCb8ghsDJAKjQWFqiHDayUHhHfNLTYv8Y1UgBKfUcS11xFtwtSMl&id=102776835561326