ขอแสดงความยินดี🎉 กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565