ติดต่อเรา

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
  ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751 เบอร์โทรสาร –
Email : kru.keng1@gmail.com

แผนที่โรงเรียน