โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 10 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุไรธร คำแดงไสย์ (โป้ง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2531
อีเมล์ : pp_3461@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ บุตตะวงษ์ (ต้นน้ำ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : xx
อีเมล์ : tonnaam.msu017@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แพรวเพชร อนันเอื้อ (หนิง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : deart-t408@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รักชาติ ยิ่งชีพ (หน่ย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 16
อีเมล์ : bangkeal@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Amorntep Wongtalad (Em)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 21
อีเมล์ : em_engineering_em@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล สารบรรณ (ดำมี่)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 5
อีเมล์ : saraban_24@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิภาพร วรชินา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 6/2
อีเมล์ : tukta-@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอุไรธร คำแดงไสย์ (โป้ง)
ปีที่จบ : ๒๕๕๐   รุ่น : 31
อีเมล์ : pp_3461@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีระพรรณ์ เชื้ออุ่น (เม้ง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 20
อีเมล์ : m_jeeraphan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : kapoom Roi-ET (kapoom007)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 5
อีเมล์ : kapoom007@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม