โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
กีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อความส่งรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2560
ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2560
พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ฐานข้อมูลพรรณไม้ เต็ม สมิตินันท์
ฐานข้อมูลพรรณไม้ อพ.สธ.
ฐานข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้องค์การสวนพฤษศาสตร์
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
มีเฉลยแบบทดสอบโปรแกรมนำเสนอไหมค่ะ (991/0) 02 มิ.ย. 59
มีกิจกรรมอย่าลืมคิดถึงร้านน้ำหนึ่ง (481/0) 11 มิ.ย. 57
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (2068/6) 09 พ.ค. 56
แบบทดสอบโปรแกรมนำเสนอ (15915/9) 11 ธ.ค. 55
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ