ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 2563 (อ่าน 221) 18 ก.พ. 63
ผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 231) 18 ก.พ. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (อ่าน 186) 05 ก.พ. 63
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 290) 14 พ.ย. 62
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (อ่าน 428) 01 ส.ค. 62
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 358) 01 ก.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ (อ่าน 122) 11 มิ.ย. 62
ร่วมกิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 (อ่าน 71) 11 มิ.ย. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 137) 15 มี.ค. 62
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 67) 05 มี.ค. 62
นิติศาสตร์สัมพันธ์แบ่งปันรอยยิ้ม (อ่าน 85) 01 มี.ค. 62
รวมงานกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2562 (อ่าน 99) 01 มี.ค. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 64) 26 ก.พ. 62
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 (อ่าน 404) 18 ม.ค. 62
งานปริวาสกรรม ปี 2562 (อ่าน 868) 18 ม.ค. 62
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 (อ่าน 517) 18 ม.ค. 62
กีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 508) 18 ม.ค. 62
การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 และประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 (อ่าน 31) 17 พ.ค. 61
กีฬา 8 ห่วงสานสัมพันธ์ (อ่าน 872) 26 ม.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 655) 31 ส.ค. 60
บันทึกข้อความส่งรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 655) 31 ส.ค. 60
พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560 (อ่าน 734) 16 พ.ค. 60
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 743) 04 มี.ค. 60
บันทึกข้อความส่งผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2559 (อ่าน 569) 04 มี.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม (อ่าน 550) 04 มี.ค. 60
คณะนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 661) 09 ก.พ. 60
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 628) 09 ธ.ค. 59
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" (อ่าน 688) 08 พ.ย. 59
จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 615) 31 ต.ค. 59
กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 832) 25 ส.ค. 59
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีประจำปี 2559 (อ่าน 654) 25 ส.ค. 59
คณะนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 725) 25 ส.ค. 59
ประเมิน ITA (อ่าน 667) 26 ก.ค. 59
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 691) 26 ก.ค. 59
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 617) 07 ก.ค. 59
รณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" (อ่าน 722) 07 ก.ค. 59
หน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่จาก"โรงพยาบาลโพนทอง" (อ่าน 924) 23 มิ.ย. 59
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี (อ่าน 733) 09 มิ.ย. 59
ประฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2559 (อ่าน 655) 13 พ.ค. 59
รุ่นพี่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง (อ่าน 770) 25 ก.พ. 59